From the monthly archives: January 2014

Галерия Аросита и СВС арт груп

представят

Семеен портрет. Изложба на Красимир Костов

Куратор: Надежда Джакова

21.01. – 03.02.2014

Откриване: 21.01.2014, вторник, 18:00 часа

галерия Аросита, ул. „Врабча” №12Б, София

Красимир Костов заснема серия портрети и пейзажи, които документират времето и мястото, където той живее, работи, среща се […]

Continue Reading

„Те все още са тук…”

Изложба пейзажи на Иван Костолов

Куратор: Ваня Кубадинска (CBC creative bar curators)

14 януари – 8 февруари 2014

Откриване: 14 януари 2014, вторник, 18:30 часа

Галерия Credo Bonum, ул. Славянска 2, София

Светът жужи, светът е кошер.

Пчелите са тревожни, танцът им е неспокоен, пчелите мигрират, изчезват. Какво следва?

Това са  усещания, въпроси, които ни внушава […]

Continue Reading

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.