From the monthly archives: November 2011

Официално Ви Кани на откриване на изложба живопис на  Панчо Малезанов

под надслов

Лондонски реминисценции

 

21.11.2011 / понеделник / 19:00 ч

След успешната си изложба в  Българското посолство в Лондон през лятото на 2011, вдъхновен от нови творчески импулси  Панчо Малезанов представя картините родени вследствие на срещата му с културния […]

Continue Reading

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.