From the monthly archives: October 2011

CBC(Creative Bar Curators) стартира поредицаот

видеопрожекции„Платформа зелено видео” 

Филмите акцентират върху  социалното измерение на климатичните промени: човекът като причинител, като потърпевш, но и като ключ за решаване на проблема. Те показват различни явления и факти свързани с причините за съвременната криза и начини за нейното преодоляване. Целта на поредицата е да  вълнува, […]

Continue Reading

Брейн Стор Проджект представя авторския пърформанс на Ива Свещарова и Вили Прагер „Музей на хигиената”

Драматургични консултанти : Ангелина Георгиева и Мира Мариянова

Консултант класическа борба: Асен Маджаров

Фотограф: Деница Русева

Пърформансът се осъществява в партньорство с Народен театър „Иван Вазов” и с подкрепата на Гьоте-институт в България и Министерство на Културата.

Continue Reading

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.