Currently viewing the category: "Предлагани Изложби"

Изложба на ДИРК БРЬОМЕЛ и ИВАЙЛО СТОЯНОВ

Ивайло Стоянов и Дирк Брьомел следват фотография в Академията
за визуални изкуства към университета “Йоханес Гутенберг” в Майнц.
Освен общото образование ги свързва и дългогодишно приятелство.
Изложбата показва различните пътища на фотографите при прилагането
на концептуалната фотография. За Ивайло Стоянов природата е обектът […]

Continue Reading

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.