Currently viewing the category: "Платформа Зелено видео"

Съвместно с галерия „Аросита”
Място: галерия Аросита, ул. “Врабча” №12-Б, гр. София
Дата: 11 юли 2012, 19.30 часа

CBC (Creative Bar Curators) продължава поредицата видео прожекции „Платформа зелено видео”.
Филмите акцентират върху социалното измерение на климатичните промени: човекът като причинител, като потърпевш, но и като ключ за разрешаване на проблема. Те […]

Continue Reading

Зелено видео

CBC artgroup кани художници, видео и кино творци, интердисциплинарни автори, дебютанти и дилетанти от всякакъв вид и възраст в платформа „Зелено видео”, която дава възможност да се
представят видеоарт и къси кино творби в публично пространство и контекст, който създава и
повишава чувствителността към темата и […]

Continue Reading

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.