Currently viewing the category: "Предстоящи"

 

Ассоцциатти проджетти интернацционалли

създава провокативни основно тайни проекти, които се отличават с своята монументалност и хумор.

 

Маузи-маузи-маузолеум – Мавзолей в четири действия

Скеле, четири кръга светлини, изобразяващи фазите на разрушаване (съществуване) на мавзолея, светкащи ритмично

 

 

 

 

 

 

В сърцето на столицата, на мястото на […]

Continue Reading

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.