Currently viewing the category: "Предишни"

 CBC (Creative Bar Curators) продължава поредицата

видеопрожекции „Платформа зелено видео”

Филмите акцентират върху социалното измерение на климатичните промени: човекът
като причинител, като потърпевш, но и като ключ за решаване на проблема. Те показват различни явления и факти свързани с причините за съвременната криза и начини за […]

Continue Reading

Официално Ви Кани на откриване на изложба живопис на  Панчо Малезанов

под надслов

Лондонски реминисценции

 

21.11.2011 / понеделник / 19:00 ч

След успешната си изложба в  Българското посолство в Лондон през лятото на 2011, вдъхновен от нови творчески импулси  Панчо Малезанов представя картините родени вследствие на срещата му с културния […]

Continue Reading

 

Изложба

Ре-продукция

 

 

 

Аделина Попнеделева, Алла Георгиева, Боряна Росса, Венцислав Занков, Галина Йотова, Звонка Симсич, Ива Яранова, Иван Костолов, Ирина Данилова, Искра Благоева, Калина  Димитрова, Людмил Лазаров, Надежда Олег Ляхова, Олег Мавроматти, Рассим, Самуил Стоянов, Светлозара Александрова, Симеон Симеонов

Куратори: Алла Георгиева, Надежда Джакова

09.09. – 02.10.2011

Откриване: […]

Continue Reading

Куратор: Надежда Джакова

Художници: Искра Благоева, Момчил Георгиев, Иван Костолов, Людмил Лазаров и Пламен Тодоров

Изобразяването на Аза като самонаблюдение, самопознание и самокритика, норма на харесванията и предпочитанията на художника е центърът на настоящия проект.

 

Днес не са много художниците, които прокламират анонимност на автора. Творбата се превръща в доказателство, че естетическата рефлексия не […]

Continue Reading

Искра Благоева, Десислава Костадинова, Иван Костолов, Людмил Лазаров и Ивайло Стоянов са художници, чиито творчески път е тясно свързан с Германия, Австрия и Франция. Те са следвали или работили в тези страни и са пример за една форма на културна миграция, предизвикана от политическите и икономическите промени в Източна Европа. Завърнали се в […]

Continue Reading

???

“CV” “Capital Violence” is a curatorial project by Yovo Panchev – video art, digital prints, photography, painting, watercolors and drawings by

Alexander Angelov / Alexandra Ramirez / Alexander Gerginov / Vladislav Georgiev / Gregor Schatz / Deyan Yanev / Dilyana Manavska / Dimo Ivanov / Christina Irobalieva / Mihail Novakov / Nikola Mihov / […]

Continue Reading

8 март (вторник) 2011, 18.30 – откриване
9-31 март, всеки ден от 15.00 до 19.00 ч., без събота и неделя
зала „Безименна”, зала „Гъливер”
С лице към вярата
Фотографска изложба с автор Павел Заславски (Израел)
„Всички вярваме в нещо – дори тези, които не вярват – те вярват, че […]

Continue Reading

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.