Среднощна критика

Национална галерия

Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство

„Смъртни грехове“ от Феликс Митерер

Театралната постановка „Смъртни грехове“ от Феликс Митерер бе играна премиерно на 27 октомври в пространството на Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство.

Спектакълът е по текстове на австрийския автор Феликс Митерер, адаптирани от режисьорката Ива Панева. Основна тема е проблемът за личностната идентификация на чужденеца, пристигнал в нова страна, с надеждата да я превърне в свой дом. Личният опит и преживявания на режисьорката извън родната и земя са я отвели към една много универсална интерпретация на темата за миграцията, която е постоянен спътник в нашия глобализиран свят. Тя не взема страна и не осъжда, но позицията и е изпълнена със състрадание и поставя много въпроси, отнасящи се към личностната мутация на съвременника ни.

Седемте едноактни пиеси в „Смъртни грехове” на Митерер са писани през 90-те и говорят за една друга миграция в Европа тогава. Но днес те са не по-малко актуални като звучене със случващата се бежанска и имигрантска вълна. Феликс Митерер е определян като един най-успешните съвременни австрийски драматурзи и сценаристи. Роден е през 1948 г. в Тирол и е писател на свободна практика. Автор е на повече от 20 пиеси и 20 сценария за успешни телевизионни филми и сериали и днес живее със семейството си в Ирландия. Носител е на театрални и телевизионни награди.

Едно съвременно тълкувание на понятието „грях“ от драматурга е вложено в размислите му:

„Не е трудно да бъде освободено понятието “грях” от църковния контекст, защото по принцип грехът не е нищо друго, а само проява на безразличие към хората край нас и към обществото като цяло. Интересно е и това, че нашият собствен грях е насочен към нас самите. Високомерието, гневът, скъперничеството – всичко в края на краищата рефлектира върху самите нас. А наказанието следва още тук и сега.“

Режисьорката адаптира текста на седемте едноактни пиеси към ситуацията в България, вплитайки умело интервюта с имигранти и бежанци, които е срещнала в страната ни. Техните спомени, мечти и възгледи са имплементирани в пиесата и са в основата на много трагични и комични ситуации. Драматичната интерпретация обединява забавни със скурилни изживявания и изгражда взаимоотношения ескалиращи в абсурдни и сюрреалистични ситуации.

Актьорският талант на Маргарита Хлебарова, Албена Ставрева, Петко Каменов и Румен Михайлов прави историите живи и увлекателни за зрителя. Сценографията е на Боян Марков, костюмите са от Александър Гергинов, а автор на музиката е Георги Стрезов.Постановката е независим проект на театър „Наш Свят“.

„Смъртни грехове“ е част от дългогодишната програма на САМСИ „Театър в музея“. Проектът „Театър в музея” пренася спектакъла в залите на музея, който се трансформира в място за пърформънс споделящо изложбеното пространство. Целите са не просто да се показват представления на места извън театралните сцени, а да се промени нагласата на съвременния зрител. Как съжителстват различните изкуства, как си взаимодействат са само малка част от въпросите, върху които може да се дебатира чрез проекта „Театър в музея“.

Пиесата е подкрепена от Австрийско посолство София.

Следващите представления са в Центъра за култура и дебат „Червената къща“.

„Когато избирах подходящ текст, ми се искаше да е нещо актуално, а в същото време – вечно“, споделя режисьорката Ива Панева. Повече ще чуете от самата нея в следващото интервю.

Автор: Ваня Кубадинска

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.