Носител на много награди за принос в областта на културата Божидар Бончев е художникът, който променя представите ни за традиционното разбиране на керамиката като приложно изкуство.

Когато се движим между творбите на Божидар Бончев в малкото, но стилно пространство на галерия „Арт Алея“ ни заливат множество въпроси, които се събират в един фокус – какви възможности крие един древен материал като керамиката за израз на съвременни идеи? Взирайки се в различните по стил керамични пластики четем едно или друго послание, разпознаваме теми, които вълнуват съвременния творец и зрител, нещо повече съзираме и заиграване с художествени спорове на тема, какво е керамиката и дали нейната функционалност като материал на нашата житейска потребност и бит може да бъде надхвърлена и пренесена в полето на концептуалното изкуство.

Пред погледа ни се открояват портрети изпълнени в стила на източната техника kintsugi , композиции от керамични отпадъци, дори шаржове и сатирични послания с политическа нотка.
Някои го определят в един постморен аспект, че „разглежда съвременния керамичен предмет от гледна точка на неговата вторична виталност“. Вазата не е просто ваза, а произведение на изкуството, което не се нуждае от цвете, за да бъде остойностено. Чинията не е просто чиния или съд, а преливане на мащаба в игра чрез предекорирана или минимилистична визия, в която разкодираме мисли от съзнанието ни, формирани някъде в житейската среда на нашето съвремие.

Образите и пластиките изглеждат така, сякаш нямат връзка помежду си. Но общото е едно и то е заложено в заглавието на ретроспективната юбилейна експозиция на проф. Божидар Бончев“ –„Керамика – нови работи“. Авторът ни разказва различни истории, събрани в по една или няколко работи на неосъществени през годините негови замисли.

Отговори на много от въпросите свързани с потенциала на керамиката и нейното съвременно звучене можете да намерите в интервюто което направих с него.

Автор: Ваня Кубадинска

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.