Джейн Ръштън, директор на фондация Беренго, на специални проекти и на фестивала „Гластрес“ към Венецианското биенале
Въпрос: Госпожо Ръштън, какви традиции развива фондация Беренго и как се съотнася към съвременното изкуство?

Ръштън: Фондация Беренго бе основана през 2014 г. от Адриано Беренго – венецианец – за да продължи да развива изкуството на стъклото на едно ново по-съвременно ниво в изящните изкуства, запазвайки традициите на създаденото на остров Мурано, който е дом на стъклото през последните 1000 години.

Въпрос: Как е свързано стъклото, какви мостове се прекарват към съвременното изкуство, тъй като от голямо значение е традициите в този жанр да станат проводник на нови стимули в съвременното изкуство?

Ръштън: Начинат по който извършваме това е, да каним на остров Мурано съвременни художници работещи в различни дисциплини – скулптори, живописци, дори певци като Фери Уйлямс, който е рапър да дойдат при нас и съвместно с нашите майстори на стъкло от Мурано да изработят нови съвременни творби от стъкло. Повечето от тях не са били в работилница за стъкло, те са съвременни артисти и използват стъклото по нов начин, използват го като медия. Това е малко по-различно от обработката на стъкло в ателието. Ето така ние поддържаме връзката между съвременното изкуство и традициите на стъклото на остров Мурано.

Въпрос: Какви други дейности развива фондацията ориентирани към по младото поколение за да направи това изкуство по-популярно и да продължи съществуването му?

Ръштън: От 2009 г. насам, тъй като фондация Беренго е по-нова, фондация Адриано спонсорира едно стъклено шоу наречено „Гластрес“. То е значително колоритно събитие в рамките на Венецианското биенале и бива показвано на всеки две години в прекрасното Палацо Франкети във Венеция. Ние излагаме създадените от художниците съвместно с нашите майстори творби. През 2015 г. излагахме в партньорство с Държавния музей Ермитаж на Сан Петербург и продуцирахме стъкленото шоу „Гластрес 2015 Готика“. В това шоу ние представихме не само утвърдени съвременни автори като Томас Шюте, Тони Крег, Мат Колишер, Трейси Йеман, но поканихме и млади, неутвърдени художници като Алиша Куадей от Берлин, Оксана Марс от Русия, Елмар Тринквалдер от Германия да дойдат и опитат със свойте ръце да сътворят работа от стъкло на тема „Готика“ за Гластрес 2015.

Въпрос: След този фестивал и след вашата презентация в НХА в неговата програма, българската публика ще са запита, дали съществува възможност за показване на творбите от Гластрес в български галерии?

Ръштън: Надявам се, това да се случи. Вече разговарях с колегите тук, за възможността да покажем една умалена версия на Гластрес може би на фестивала през 2018 и ще видим.

Автор: Ваня Кубадинска

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.