За потенциала на стъклото като художествен материал имаме прекрасна възможност да добием или разширим представата си чрез ЧЕТВЪРТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА СТЪКЛОТО – СОФИЯ 2016, който стартира на 11-ти октомври в галерия „Райко Алексиев“.

Не само защото той представя родни утвърдени и по-малко известни в този жанр автори в търсене на решения на съвременни пластични проблеми, но и защото такъв поглед ни се удава сравнително рядко. И като цяло е едно преживяване със завишена интензивност. Да погледнеш през стъклото или чрез стъклото на света означава да оцениш възможностите на материала и да ги използваш, както виждме в изложбата често в съчетание с друг материал – дърво, метал, камък, за да развиеш концептуално виждане.

В пространството на зала „Райко Алексиев“ стъклената пластика е ясно разпознаваема, когато нейн създател е Катя Гецова – деликатни ефирни форми, лирично изваяна линия, прозрачност на идеята. Попарт-звучене при Бистра Лешевалие, експериментален подход и смели неочаквани решения при Анастасия Андреева и Борис Шпейзман, Боби Коруджиков, Емил Бачийски, Зоя Лекова, Никола Енев, Панчо Куртев и Филип Гайдов. Провокацията да заиграеш със стъклото е неустоима и често се превръща в битка за контрол, в която понякога материалът е водещ а в друг случай авторът, но резултатът е винаги безпорен – вдъхновени от разнородни теми, прекрасно изваяни творби.

Фестивалът е фокусиран не само върху настоящето, но е обърнат и към бъдещето на това изкуство със своята изложбена и образователна програма, в която са включени студенти и дипломанти от НХА София и ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“. Особен акцент е лекцията на Джейн Ръштън за GLASSTRESS събитие на Венецианското биенале и демонстрации на Ейми Соунс на техника Lampwork.
Изложбените дестинации са зала „Райко Алексиев, галерия „Аросита“ , НХА София и галерия „Евдокия Арт Глас“, където могат да бъдат видяни работи на Боби Коруджиков, Веселина Маринова, Данаил Николов, Дарина Цурева, Евдокия Йончева, Катя Гецова, Мая Савова, Никола Енев, Петър Маламат и Петър Савов.

Гледната точка на Катя Гецова, организатора който стои в основата на това прекрасно стъклено шоу се съдържа в следващото интервю:
Автор: Ваня Кубадинска

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.