СЛАВ НЕДЕВ

„ОТПЕЧАТЪЦИ”

6 – 28 октомври 2016

Галерия „Артур”, София – ул. Цанко Церковски 36, София

„Отпечатъци” е поредната този път самостоятелна изложба, с която ни заинтригува Слав Недев след тазгодишния си много успешен кураторския проект „Топос – топографии – топии“.
В изложените творби изпълнени в техниката на отпечатъци с гваш и темпера върху качествена ръчна хартия авторът експериментира с прости, почти геометрични форми и композиции в различни цветове и текстури.
„Отпечатъци” звучи рефлекторно за емоционални душевни състояния, за преживявания и подсъзнателни асоциативни реакции на натрупани спомени и съприкосновения с действителни събития, оставили следи в съзнанието на автора.
В един по-задълбочен поглед живописта на Слав Недев звучи и като илюстрация към схващането на американския психолог Роло Мей, че способността за творчество е способност, да се намира форма в хаоса и че „изкуството е нашият начин да управляваме своя вътрешен хаос и смут“. В определението въведено от Мей за притежаваната от хората „фундаментална страст за форма“ се съдържа идеята „ че страстта към формата изразява копнежа ни да пригодим света към нашите нужди и желания, и най-важното, да преживем себе си като имащи значение, нещо повече страстта към формата е начин за откриване и придаване на смисъл в живота.“
За символиката на формите запечатени в геометрични образи върху хартия от Слав може да има още много и разнопосочни тълкувания, които зрителят е свободен да направи докато обхожда с поглед пространството на галерия „Артур“. За концепцията и развитите идеи можете да научите повече от самия автор в следващото интервю.

Среднощна критика
„Среднощна критика“ е рубрика, която идва да отговори на необходимостта от повече актуална художествена критическа реакция на културни събития от родната ни арт-сцена. Появата и в публичното пространство цели да информира и ориентира зрителя в многообразието и спецификата от художествени събития, много от които преминават само под знака на официалното откриване без да бъдат отбелязани с коментар и по-подробна информация.
Рубриката стартира на интернет и фейсбук страницата на фондация СВС /Криейтив бар кюрейтърс/ и ще се разпространява през тях. Съдържанието и ще се определя от текущите арт -събития и ще предлага критически бележки, анализи и интервюта на автори, куратори и зрители в лаконичен или разширен обхват. Заглавието носи атмосферата на изчистени размисли и преценки, раждащи се най-често в късните часове на нощта, веднага след събтието, когато впечатленията са съвсем свежи и критичния нюх е обострен. Рефлексията ще представя разнообразни мнения, оценки и настроения свързани със създаването, представянето и възприемането на съвременните форми и проявления на изкуството и ще откроява различни аспекти на ролята и присъствието му в обществения живот.

Автор: Ваня Кубадинска

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.