НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – СОФИЯ
Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство
Ви канят на
ПРОСТРАНСТВО – ПУБЛИКА
изложба
 
Вито Валентинов
Симеон Симеонов
арх. Милена Металкова-Маркова
Адел Лемоан&Жул Синьо
Куратор: Надежда Джакова
11 март – 26 април 2015
Откриване: 11 март, сряда, 18:00 часа
Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство, бул. „Черни връх“ 2
Проектът ПРОСТРАНСТВО – ПУБЛИКА включва пространствени визуализации обвързани със сградата на музея, нейната история, трансформация, хората, които я посещават. Чрез арт инсталации художници и архитекти коментират пространството на музея както и връзката му с публиката.
В първата изложба от проекта участват Вито Валентинов, Симеон Симеонов, арх. Милена Металкова-Маркова, Адел Лемоан и Жул Синьо.
Куратор на проекта е Надежда Джакова.
 
Контакт на Вито Валентинов е третият му проект от серията интерактивни инсталации, в който тялото на участника е обект на „изследване”. Посетителят е въвлечен в експеримент, в който се извършват минимални физически действия, но се изисква концентрация на тялото и ума както и пълно психическо себеотдаване.  Чрез използването на физически обекти, намесата на пейзажа и въвличането в игрови действия у зрителя се провокират нови преживявания за тялото и ума.
Симеон Симеонов продължава да изследва скулптурния обект като част от намеса в архитектурното пространство. Така преграждащата стена в експозиционната зала се превръща в основа на инсталацията, самата тя вече не е архитектурна даденост, а част от художествения експеримент. Самият процес на трансформиране остава скрит за посетителя и само неговото видео документиране разкрива част от работния процес.
Арх. Милена Металкова-Маркова в екип със студентите по архитектура Адел Лемоан и Жул Синьо коментират архитектурните и исторически дадености на сградата, като акцентират на наслояванията от миналото. Чрез фотографията, обекта и инсталацията те наблягат на връзката на простраството с заобикалящата го природа, присъствието на посетителя в музейна среда, която е силно повлияна от историческите дадености.
 
Съпътстваща програма:
 
ДЕТСКА АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЦА
Всяка събота от 11 до 12 часа, в сградата на САМСИ с предварително записване на archforchildren.com
 
Тема ДЕЦАТА И ПРОСТРАНСТВОТО
Ако искате да изследвате, създавате и усещате пространството – музей, с Детска архитектурна работилница ще имате възможност, използвайки различни материали – бамбук, дърво и текстил, да създадете собствени светове.
ДЕТСКА АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЦА е място за обмяна на идеи и знания, място, където децата, техните преподаватели и родители мечтаят и се учат взаимно, докато играят с пространства, форми и цветове. Ще погледнем през детските очи заобикалящата ни архитектурна среда и ще споделим нашия житейски и професионален опит. Ще направим света на големите по-разбираем за децата.
 
 
За повече информация: Надежда Джакова, главен уредник, Национален музеен комплекс, тел. 0879 834 030, samcaproject@samcaproject.org
 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.