Прoектът „Преустановяване на обекта“ изследва възможностите, които биха поставили под съмнение единството и абсолютнтата визуалност на обекта.
Това е обект, достигнал до състояние, при което не може да бъде продължен нито като образ, нито като предмет.
Преустановеният обект съществува около парадоксалното присъствие на една
доминатна гледна точка, като при това не е нито необикновен обект с особен произход, нито отчужден обект, освободен от обичайните си функции. Това е физически абсолютно завършен обект, който изведнъж започва нов живот и се превръща в обект с друга визуалност.

Петер Цанев, роден през 1967 в Габрово
Завършил  графика  в Националната художествена академия
Д-р по История на изкуството и д-р по Психология на изкуството
Проф. по Психология на изкуството и ръководител на катедра  „Психология на изкуството и художествено обучение“ в НХА

 

mini_table_bigA 001_door abstract fractal_chair kreuz_tafel

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.