„Те все още са тук…

Изложба пейзажи на Иван Костолов

Куратор: Ваня Кубадинска (CBC creative bar curators)

14 януари – 8 февруари 2014

Откриване: 14 януари 2014, вторник, 18:30 часа

Галерия Credo Bonum, ул. Славянска 2, София

Светът жужи, светът е кошер.

Пчелите са тревожни, танцът им е неспокоен, пчелите мигрират, изчезват. Какво следва?

Това са  усещания, въпроси, които ни внушава Иван Костолов докато наблюдава движението на пчелите и ги улавя в платната си. Не просто  рисува, а разсъждава, тълкува, приема сигналите, които оповестяват на света: Опасност! 

Днешният   високо технологичен свят, безмилостно загърбил  тези миниатюрни създания, забравил ,че Те са в основата на  човешкото съществуване и оцеляване . Свят изпълнен с движения, тревоги и страдания, заливан от вълни на миграция,  свят жужащ тревожно и предупредително с тихия  бръм на приближаваща неизбежност.

Това чете и чува в изпълнените с летящи миниатюрни войни платна на Костолов и непринудения зрител, улавящ със своята сетивност и  прожектиращ в съзнанието си образа на гибелна битка зад която стои човека срещу човека.

 Да, Те все още са тук…   но изчезват безследно. Природата бие тревога

Изписани с фин рисунък, в естествена големина  пчелите сякаш летят в обичайния си привидно спокоен ред. Там в горещите краски на летния добруджански ден присъства и човекът в мига, задаващ си вечния екзистенциален въпрос. Някъде там в колебанието между  тревожния звън на камбаната- природа и своето бъдеще, колебаещ се да направи необратимата крачка.

 Там, където светът жужи, светът е кошер.

Ваня Кубадинска

Иван Костолов (1972 г., Пловдив) е възпитаник на ССХУ за сценични кадри, Пловдив. Учи  живопис в Националната художествена академия, София (1994-1996 г.) През периода 1999-2001 г. учи в Академия за изкуства, Майнц. От 2001 до 2006 г. е студент на световно известния художник проф. Херман Нич, а през 2006 г. завършва майсторски клас при проф. Криста Неер в St?delschule във Франкфурт на Майн.

Изложбата „Те все още са тук… е част от проекта „Зелено: Изкуството между екология иобщество” на група CBC (creative bar curators) и се осъществява с любезната подкрепа нанаградата „Гауденц Б Руф”.

Изложбата на Иван Костолов прави връзка с кампанията на фондация Credo Bonum „Запчелите и хората”, имаща за цел да информира обществеността в България за повишенатасмъртност сред пчелите, както и да постигне диалог и консолидация на заинтересованитестрани в решаването на проблема.

В рамките на изложбата в галерия Credo Bonum на 7 февруари 2014 г. от 16:00 до 18:00 ч. щебъде проведена конференция на тема „Изкуството като посредник  между екология иобщество” с участието на художници, творци от киното, театъра и други изкуства, еколози иприродозащитници. Конференцията има за цел да върне творците в центъра на дебата, катоосновни проводници на креативни и прогресивни мнения, решения и предложения по тематаза екологичните предизвикателства пред съвременното общество. Проблематиката залегнала впрограмата на конференцията се основава на вдъхновяващи творби, прехвърлили границитена разнообразни стилове  и формати.

 

Изкуството в помощ на екологията и обществото

http://bnr.bg/hristobotev/post/100293087

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.