Зелено видео

CBC artgroup кани художници, видео и кино творци, интердисциплинарни автори, дебютанти и дилетанти от всякакъв вид и възраст в платформа „Зелено видео”, която дава възможност да се
представят видеоарт и къси кино творби в публично пространство и контекст, който създава и
повишава чувствителността към темата и значението й в обществото

Няма по-актуална и тревожна тема от състоянието на природата не само у нас, но и в глобален мащаб. Няма и достатъчно силни аргументи, които да защитят изкуството, което съществтува само за себе си, без да отразява вълненията и проблемите на обществото и на средата (в най-широкия смисъл на понятието), в която съществуваме.

Проблемът с отношението към природата, устойчивостта и развитието на цялото общество е проблем, за който трябва да се говори и с езика на изкуството, защото той е автентичен, индивидуален, свободен, силен и универсален.

Жури от експерти ще селектира творбите, които ще се прожектират периодично в рамките на 1 текуща година по фасади и витрини на някои от любимите ви сгради, галерии, барове и кафета, културни центрове, градове и села, природни забележителности в контекста на платформата „Зелено видео”.

CBC artgroup ще провокира вашата творческа и гражданска активност и ще популяризира вашите творби в публичното и медийно пространство.

В края на едногодишния цикъл селектираните творби ще се представят в специална изложба в обществено пространство с многобройно посетители /напр столичен мол, където ще бъде излъчена награда на публиката.

След края на изложбата творбите ще се отправят с „Платформа Зелено видео на път” към различни градове, села и фестивали в страната.

Изпращайте работите си на мейл open-call-green-video@cbcartgroup.org без краен срок.
Tagged with:
 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.