CBC (Creative Bar Curators) продължава поредицатаNorwegian Embassy logo

видеопрожекции „Платформа зелено видео”

Филмите акцентират върху социалното измерение на климатичните промени: човекът
като причинител, като потърпевш, но и като ключ за решаване на проблема. Те показват различни явления и факти свързани с причините за съвременната криза и начини за нейното преодоляване
. Целта на поредицата е да вълнува, окуражава и вдъхновява хората по целия свят. Изменението на климата е комплексен феномен и произведенията насочват към въпросикато:Какклиматичните промени прекрачватграниците, наложени от съществуващите институции, структури имислене икак се стигна дотам? Какво да очакваме в бъдеще?

 

В поредицата ще се представи селекция на видеофилми на автори от цял свят.

Видеопрожекциите стартирали през октомври продължават с филм на Аксел Нелсон&Мариус Кристенсен (Норвегия) и на Аделина Попнеделева (България)

 

„Зоната” е „Зона Б-5”, жилищен квартал в София.

Това е първата „зона”. Вече има и други „зони” :” Зона Б-18”,”Зона б-19” а срещу нас построиха най- новата „Зона”.

Все едно, като кажеш „Зоната” всички таксита разбират „Зона Б-5”. Тя беше гордостта на социалистическото строителство. Тодор Живков гласуваше тук.

Името на квартала изглежда е заимствано от военната терминология. Имаше и виц, но е много дълъг и няма да го разказвам.

Да видим какво ще направят младите кучета, родени на пустата земя, жизнени и объркани,радостни и безпътни,родени свободни.” Аделина Попнеделева

 

Във филма на Аксел Нелсон&Мариус Кристенсен „Нещата на ръба” действието се развива във вътрешния двор на една типична норвежка къща, но действащите лица са необичайни. “A little boy borrows his fathers binocular and a house is being built, many stones, gras is growing, the bride is sleeping and the groom is still waiting at the alter.”

 

За първи път филма бе предствен в зала „Параклиса” на Националната художествена галерия през 2007 г.

 

Видеопрожекцията се осъществява с подкрепата на Посолство на Кралство Норвегия в София.

 

Място: Галерия „Асен Василев”, ул. „Солунска” № 48, София

 

Време: петък, 9 декември 2011 г., от 19.00 ч.

 

Всеки месец: петъци в галерия „Асен Василев” в центъра на София на една оживена откъм пешеходци улица

 

CBC, http://cbcartgroup.org, е-мейл: info@cbcartgroup.org

 

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.