Официално Ви Кани на откриване на изложба живопис на  Панчо Малезанов

под надслов

Лондонски реминисценции

 

21.11.2011 / понеделник / 19:00 ч

След успешната си изложба в  Българското посолство в Лондон през лятото на 2011, вдъхновен от нови творчески импулси  Панчо Малезанов представя картините родени вследствие на срещата му с културния мегаполис.

В тях рефлектира не само една градска действителност, носеща креативната атмосфера на интернационалната арт-сцена, но и освободеността на духа, която витае и обладава любопитния взор на художника, надзърнал и намерил изява макар и за кратко в нея.

Резултатът е  завой в стилистично отношение, нови по обем формати, изчистване на цветовата гама, ярко дефиниран изказ.

 

Основната тема на включените в Лондонски реминисценции творби e връзката със заобикалящата ни  природа и  градска среда. Ярки жизнени тонове и синьото като основа помагат на художника да представи нашия околен свят  и предметите в него от птичи поглед, придавайки ново значение на детайлите и разкривайки пред публиката оптимистично зареждащи пейзажи. В своите творби той не анализира природата, а я прочита като я  интерпретира излизайки над нещата..

Панчо Малезанов е роден в София през 1964 г. където завършва Средното Специално Художествено Училище.
През годините Панчо Малезанов  представя творчеството си на самостоятелни и общи изложби в галерии и музеи в  САЩ, Германия,Великобритания, Гърция България,. Негови работи са притежание на много частни колекции.

London

 

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.