CBC(Creative Bar Curators) стартира поредицаот Norwegian Embassy logo

видеопрожекции„Платформа зелено видео” 

Филмите акцентират върху  социалното измерение на климатичните промени: човекът като причинител, като потърпевш, но и като ключ за решаване на проблема. Те показват различни явления и факти свързани с причините за съвременната криза и начини за нейното преодоляване. Целта на поредицата е да  вълнува, окуражава и да вдъхновява хората по целия свят. Изменението на климата е комплексен феномен и произведенията насочват към  въпросикато:Какклиматичните промени прекрачватграниците, наложени от съществуващите институции, структури имислене икак се стигна дотам?Какво да очакваме в бъдеще?               

В поредицата ще  се представи  селекция на видеофилми на автори от цял свят.

Видеопрожекциите ще стартират през октомври с филм на Аксел Нелсон (Норвегия) и Нено Белчев (България).

Първият пират не беше пират. Вторият пират каза: Той не беше пират. Третият пират беше пират.” (Аксел Нелсон, DieFlaschenpostandthe 3 Pirates)

Видеопрожекцията се осъществява с подкрепата на Посолство на Кралство Норвегия в София и любезното съдействие на галерия „Савчеви”.

biographical parody video book – Everything until now is rambling. I feel myself as a speechless piece of styrofoam, crashed against the rocky coast by the waves.” (Нено Белчев, DRESDENHAND).

Място: Галерия „Асен Василев”, ул. „Солунска” № 48, София

Време: петък, 28 октомври 2011 г., от 19.00 ч.

Всеки месец: петъци в галерия „Асен Василев” в центъра на София на една оживена откъм пешеходци улица

CBC, http://cbcartgroup.org, е-мейл: info@cbcartgroup.org

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.