Брейн Стор Проджект представя авторския пърформанс на Ива Свещарова и Вили Прагер „Музей на хигиената”

Драматургични консултанти : Ангелина Георгиева и Мира Мариянова

Консултант класическа борба: Асен Маджаров

Фотограф: Деница Русева

Пърформансът се осъществява в партньорство с Народен театър „Иван Вазов” и с подкрепата на Гьоте-институт в България и Министерство на Културата.


Премиера: 1 Октомври 2011 от 19.30ч.

Следващи представления на 2 и 4 Октомври 2011 от 19.30ч.

Сцена на 4етаж, Народен театър „Иван Вазов”

ЦЕНА НА БИЛЕТА : 6 лв.

Музей на хигиената

Хигиената носи идеята за контрол, дисциплина и ред, както и а/и/люзията за „здрав дух в здраво тяло”. Преди здравето градеше образа на перспективна нация, днес ни дава насладата от живота на консумацията. И в двата случая се оказва стратегия – за организиране и контролиране, за привеждането на обществото или индивида в режим на възможно най-ефективно и целесъобразно функциониране.

Наименованието „Музей на хигиената” препраща към едноименната институция в Дрезден основана през 1912 г. с цел да просвещава обществото в „разумен и здравословен начин на живот”. През годините на национал-социализма тя е една от основните лаборатории за разработване на идеологията за расова хигиена.

Авторите на представлението Ива Свещарова и Вили Прагер са избрали да обърнат оптиката и да погледнат на понятието „хигиена” като техника на дисциплиниране и дресиране през неговото саботиране. Тялото – като производител на сила – е въвлечено в напрегнато взаимодействие с друго тяло в изследване на собствената му икономия в динамично съотнасяне с механизмите за регулиране. Симулирайки ролята на куратори в един фиктивен музей, техните експонати са артефакти от сферата на пърформанса, визуалните изкуства и спорта борба , която още от Античността служи като техника на дресиране и фабрикуване на индивиди. Взаимоотношенията между телата излизат от регулацията на „хигиенизирането”. Те произвеждат и съчетават своите сили … до пълно изтощение.

 

 

 

Вили Прагер завършва експерименталните театрални класове 4ХС (1996)и програмата синтетично сценично изкуство към ПУ “П.Хилендарски”(2000) с ръководител Николай Георгиев.Прaгер специализира danceWebEurope,TheaterTreffenBerlin,MouvementontheegeBucharest,както и майсторски класове при DavidZambrano,ThomasLehmen, XavierleRoy и др.Работи с deufert&plischke,DalijaAcin,GalinaBorissova, IvoDimchev,MatejKeizar и др. Участва в немската танцова платформа –Хановер, Балканската танцова платформа-Букурещ, Атина, Скопие, Танц-квартир Виена, Де Сингел-Антверпен, Кай Театър-Брюксел, Мозонтурм –Франкфурт, Танцфабрик-Берлин и др.

Работи като пърформер и автор на различни проекти като: PragerStrasse, Gameaporter, Watchyourback, Дона Клара Фауст 3 ‘14’’и др.

Прагер преподава заедно с Иво Димчев в Линц, Австрия -Линц културна столица на Европя ’09.

Вили Прагер е съосновател на брейн стор проджект www.brainstoreproject.com , Фестивалът за съвременен танц и пърформанс „АНТИСТИК”, www.antistaticfestival.org, Номадската Танцова Академия, www.nomaddanceacademy.org .

Ива Свещарова работи в областта на театъра, танца и пърформанса. Свещарова завършва експерименталните театрални класове 4ХС, специалността “Синтетично сценично изкуство” и специализация ” FormationforTutors ” в Португалия. През 2006 е стипендиант на DanceWeb06 Австрия. От 2002 до 2006 е част от трупата на Acto – Instituto de Arte Dramatica, Estareja, Portugal.Работила е с Николай Георгиев, Галина Борисова, Филип Перейра, Елана Ботто, Андре Рио-Сарсей, Ксавие льо Роа и др.

Ива Свещарова е автор и съавтор на :”VelocityPumps”, (Франкфурт 2011- колективен проект )”; ”+/- 359 Топология” (София 2010 – брейн стор проджект и deufert & plischke – колективен проект); Дона Клара”(2009) Прагер/Свещарова);”Клише”(2009Прагер/Свещарова)”Огледална Фаза”(2007);”Метаморфозата”(2004) по Кафка(ActoInstitutodeArteDramatica,Estareja, Portugal );”Transfer”(2004)“сайт спесифик” пърформанс за “Paralelo 40″, Fatela,Portugal.

Ива Свещарова е съосновател на „Антистатик” – фестивал за съвременен танц и пръформанс и Номадската Танцова Академия www.nomaddanceacademy.org . От 2007 година Свещарова е член на екипа на Брейн Стор Проджект.

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.