Изложба

Ре-продукция

 

 

 

Аделина Попнеделева, Алла Георгиева, Боряна Росса, Венцислав Занков, Галина Йотова, Звонка Симсич, Ива Яранова, Иван Костолов, Ирина Данилова, Искра Благоева, Калина  Димитрова, Людмил Лазаров, Надежда Олег Ляхова, Олег Мавроматти, Рассим, Самуил Стоянов, Светлозара Александрова, Симеон Симеонов

Куратори: Алла Георгиева, Надежда Джакова

09.09. – 02.10.2011

Откриване: 9 септември 2011 г., петък, 18.00 часа

Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство
бул. „Черни връх” №2, София
www.samcaproject.org

 

 

Майка кърмеща рожбата си, мадоната с младенеца- това са традиционните образи – формули на майчинството добре познати ни от произведенията на изкуството. През всяка епоха тази вечна тема се интерпретира от художниците по различен начин.

Настояща изложба предлага нов прочит на проблемите и тенденциите на родителството от съвременни художници в епохата на консуматорство, егоцентризма и индивидуализма.

Съвременното родителство съществува в сложна плетеница от природни инстинкти, религиозни вярвания в божествения произход на живота, окултизма и мистицизма, последни научни изследвания в областта на био и генните технологии, либерално-демократичните правила, налаганите в конкретните страни ограничителни юридически закони и копнежа за лична свобода и индивидуален избор.

В каква посока ще се развиваме в бъдеще? Какъв модел да изберем? Ще се научим ли да различаваме репродукцията от оригинала? Ще имаме ли нужда от оригинал или ще се задоволяваме с все по-съвършени репродукции?

Това са само малка част от въпросите, свързани със съвременното родителство. Произведенията на 18 автори обхващат различни аспекти от тази тема, повод за настоящата експозиция.

За повече информация: Алла Георгиева alladari@dir.bg, 0887 397 948
Надежда Джакова dzhakova@yahoo.de, 0888 559 040

 

 

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.