Куратор: Надежда Джакова

Художници: Искра Благоева, Момчил Георгиев, Иван Костолов, Людмил Лазаров и Пламен Тодоров

Изобразяването на Аза като самонаблюдение, самопознание и самокритика, норма на харесванията и предпочитанията на художника е центърът на настоящия проект.

 

Днес не са много художниците, които прокламират анонимност на автора. Творбата се превръща в доказателство, че естетическата рефлексия не е възможна без субект или автор. Често автопортретът е онзи привилегирован избор, при който художникът изобразява себе си и така предоставя на зрителя поглед към неговата биография, себепознание и светоглед. Автопортретът винаги е бил от голямо значение за извеждане на субективността на твореца.

 

Днес “me, myself and I” е сървър, в който се натрупват резонанси от дискурси, идеологии и норми. С увеличаващата се комплексност на обществото, нараства и значението на собственото Аз, за да бъде схванато като социален възел в рамките на мрежите от взаимоотношения. То посредничи между отделните форми на Аза както и между системата и околния свят и приема функцията на приписваща се концепция от опит, действителност и преживяване. Грижи се за съотношенията и правдоподобност, като се коригират теченията, докато е възможен проходим път и субективно задоволяващо разбиране и действие.

 

Творческият аз е и разказващ. Историчността, фигуративността, театралността и наративното свързване на отделни елементи в истории, поставят въпроса за автонаратива. Разказът тук не е с начало, среда и край, а е последица от мечти и преживявания на твореца, които той толкова харесва…

Искра Благоева, me, myself and I, 2010, акрилни бои, платно, 70х70 см

Людмил Лазаров, Гоя, 2010, масл. бои, платно, 52х30 см

Пламен Тодоров, Автопортрет І, 2010, масл. бои, платно, 70х100 см

 

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.