Ассоцциатти проджетти интернацционалли

създава провокативни основно тайни проекти, които се отличават с своята монументалност и хумор.

 

Маузи-маузи-маузолеум – Мавзолей в четири действия

Скеле, четири кръга светлини, изобразяващи фазите на разрушаване (съществуване) на мавзолея, светкащи ритмично

mausi

 

 

 

 

 

 

В сърцето на столицата, на мястото на бившия мавзолей на Г. Димитров, в непосредствена близост до  Министерския съвет, Президентството и Националната банка, във фокуса на вниманието на медиите и гражданите, частна инициатива предлага и финансира временна конструкция с медийна инсталация, пресъздаваща четирите фази на взрив при разрушаването на мавзолея. Инсталацията се състои от конструкция и медийна светодиодна система, която свързва четири светлинни вериги, като всяка от тях следва очертанията на събарящата се сграда след съответния взрив. Инсталацията може да е леко провокативна, но същевременно е изключително ефектна, особено вечерно време. Конструкцията ще бъде в тъмен цвят, а светлинната компонента ще бъде изключително интензивна, като примигването в ритмичен такт ще “зазвучи” (заедно с щракане на пръсти в стил “казано честно всичко”) в едно с мелодичното име Маузи-Маузи-Маузолеум!

 

 

 

 

 

 

 

Mausi Mausi Mausoleum е зрелищна светлинно-медийна инсталация в сърцето на София. Тя изобразява в стила на „animated gif – изображение“ последните дни на Мавзолея на Георги Димитров. Въпреки тежката тема, избрана от гражданската инициатива (като прикритие на Ассоциатти), анимираното гиф изображение прави реконструкцията на мавзолея със своята ниска резолюция, нематериалност и френетичност някак си забавна.  Цели се (чрез използването на временна архитектура с фасадно послание) надмогване на комплексите от историята, създаване едновременно на дълбокомислен равносметъчен фон, както и трениране на способност да се гледа с хумор към просто човешките, политическите и националните гршки на историята. Всъщност инсталацията не е повече от един анимиран билборд на мястото на друг, разрушен билборд, който служи за пропаганда, но едновременно се срива в себе си и се самоопровергава, поради споменатото френетично и безцелно мигане на гиф изображението напред-назад.

 

 

 

 

 

 

Откриването на Mausi, Mausi, Mausoleum естествено е редно да се осъществи или на 1. май, или на 9. септември, за да може да има възможно най-много политически караници (които естествено могат да бъдат използвани стратегически от по-интелигентните хора), както и отразяване на събитието съответно по чуждестранни телевизии.

 

 

 

 

 

 

*Maus – Мишка. Името пресъздава едновременно чудовищността и гальовността на инсталацията, чрез звученето в стил мац-пис-пис, така и маузи-маузи-маузолеум. Алегорията с немската дума маус цели да подчертае безмислието на съборената сграда, но и безмислеността на нейното разрушаване, като в буквален превод би означавала леум, в който се помещава мишка. Възниква въпроса, дали истинска или оптична мишка, което води към съмнението, дали в дните на проектиране след смъртта на Димитров, в което очевидно е имало мишки единствено от първия вид, тази структура не е била изпреварила времето си драстично. От друга страна самата идея за тържествена масивна бетонена конструкция, помещаваща мишка е смешна, защото на мишката й стига и обикновена барака да рови и да гризка сиренце. Мац-пис пис би била противоположността на маузи-маузи-маузолеум, ето защо за да се противопостави на смъртния си враг (котката), мишката трябва да бъде скалирана до монстрозитета подобаващ за един мавзолей, а именно да се превърне в поп икона като Мики Маус. А не е ли самият Мики Маус западняшкият Георги Димитров, а че и най-паче – Маркс?

 

Ето именно тази бирена сериозност отличава проектите на Ассоцциатти проджетти интернацционали от останалия арт бълвоч и ги прави по немски изрядни и стегнати.

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.