„Среднощна критика“ е рубрика, която идва да отговори на необходимостта от повече актуална художествена критическа реакция на културни събития от родната ни арт-сцена.
Появата и в публичното пространство цели да информира и ориентира зрителя в многообразието и спецификата от художествени събития, много от които преминават само под знака на официалното откриване без да бъдат отбелязани с коментар и по-подробна информация.
Рубриката стартира на интернет и фейсбук страницата на фондация СВС /Криейтив бар кюрейтърс/ http://cbcartgroup.org/ и ще се разпространява през тях. Съдържанието и ще се определя от текущите арт -събития и ще предлага критически бележки, анализи и интервюта на автори, куратори и зрители в лаконичен или разширен обхват.
Заглавието носи атмосферата на изчистени размисли и преценки, раждащи се най-често в късните часове на нощта, веднага след събтието, когато впечатленията са съвсем свежи и критичния нюх е обострен.
Рефлексията ще представя разнообразни мнения, оценки и настроения свързани със създаването, представянето и възприемането на съвременните форми и проявления на изкуството и ще откроява различни аспекти на ролята и присъствието му в обществения живот.

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.